– Realizace odsíření v areálu firmy Explosia a.s. Pardubice, vložkování komínu teplárny, zednické práce, opravy žebříku komína 250 m, montáž ocelových konstrukcí potrubí, žebříků, zábradlí a technologií odsíření (v r. 2016) 

 – Instalace technologie DENOX Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov (od 03/2016 do 03/2018) 

 – Výroba a dodávka technologií kotelen Brandýs nad Labem (od 08/2018 do 10/2018) 

 – Návrh, výroba a zprovoznění Niklovací linky pro spol. Bochemie a.s. Bohumín (2017- 2018)

 – Realizace přeložek potrubí pitné vody, destilačních zbytků a odpadní vody dle schémat potrubních přeložek (01/2019-04/2019) pro BorsodChem MCHZ s.r.o.

 – Zvýšení skladovací kapacity formaldehydu (04/2019-08/2019) pro BorsodChem MCHZ s.r.o.

 – Spolana Neratovice – (08/2019 – 10/2019) výroba a instalace pomocných OK na potrubí, OK pod Trafa, redukční stanice a potrubních dílů v rámci akce “Nová energetika Spolana Neratovice”

 – Instalace technologie DeNOx a DeSOx v areálu Škoda Mladá Boleslav (27.9 2019 – 31.10.2019)

 – Mondi Štětí (09/2019-11/2019): Montážní práce na projektu DeNOx a DeSOx

 – Dopojení stanic OPS I. etapy na CZT Náchod (04/2019-08/2019)